Brown Bag Lunchgesprek

images-1

 

Een Denkstof lunchgesprek kan over alles gaan dat voor mens en organisatie van belang  is. Bijvoorbeeld de liefde voor het vak, de omgang met kritiek, de vraag in hoeverre je jezelf kunt zijn op je werk, of wat is dat eigenlijk goed samenwerken? En zo kiezen we samen met jullie een boeiend thema voor elk gesprek. Deze lunchgesprekken zijn een waardevolle gedachtewisseling tussen mensen, het zijn gesprekken die de organisatie levend houden.

Een ‘brown bag’ gevuld met een smakelijke en gezonde lunch. Dat is het uitgangspunt. Is het mooi weer dan nemen we onze lunch mee naar buiten en zitten we misschien in een park, Het mooie van de ‘brown bag’ is dat je flexibel bent.

Het gesprek geeft aan alle deelnemers de ruimte om gedachten te delen, om vragen te stellen om elkaar te inspireren. Dat alles tussen twaalf en twee.

Creatieve Dialoog (creatief denken als teamsport)

Mensen laten meedoen in een creatief proces, het is nog een kunst. Hoe krijg je je medewerkers zover dat ze zinvol en effectief meedenken over belangrijke innovatieve vragen die spelen in het bedrijf.  Vanuit mijn lange ervaring in creatieve denkprocessen in de internationale tv-industrie en reclamewereld kan ik met de Creatieve Dialoog een belangrijke bijdrage leveren in het begeleiden van innovatieve denkprocessen. Wat de Creatieve Dialoog voor jullie bedrijf of instelling kan betekenen komen we  graag persoonlijk toelichten

Joris van Ooijen

Als jullie voor vragen staan waar een antwoord op moet worden gevonden dan is de creatieve dialoog het juiste middel. De dialoog begint met het goed formuleren van de vraag waarop een antwoord wordt gezocht. Dat gebeurt in samenspraak met de opdrachtgever(s). Om het juiste antwoord te vinden moet je natuurlijk wel de juiste vraag stellen. Vervolgens voeren we samen met het team een creatieve dialoog om tot nieuwe oplossingen te komen. Om dit op een effectieve wijze te doen wordt de individuele denkkracht van de teamleden gekoppeld aan de collectieve denkkracht van het team, zo  maken we van creatief denken een teamsport. Er ontstaat een dialoog waarin iedere gespreksdeelnemer daadwerkelijk gehoord wordt en elke inbreng positief wordt bevraagd en versterkt. En dat levert goede resultaten op.

Sleutelbegrippen in Creatieve Dialoog

  • Tijd besteden aan het formuleren van de juiste vraag
  • Deelnemers bedenktijd geven
  • Elke deelnemer krijgt ruim spreektijd om ideeën te presenteren
  • Het team spant zich in de ideeën van anderen te verrijken
  • Samen de waarde van de opbrengst vaststellen

zaterdag 24 september arnhem

Workshop Kunst van het Vragenstellen

dag 5 11_DxOcontrast

Een onderzoekende houding verwerven en daarmee snel tot de kern van kwesties komen, is wat je leert in deze intensieve workshop. Het stellen van de juiste vragen is een hele kunst. Juiste vragen zijn heldere, rake en echte vragen. Het zijn de fundamentele vragen, die ook wel de vragen áchter de vragen worden genoemd. Ze worden op het juiste moment gesteld, treffen doel en raken de mensen en de kwestie in het hart. Ze werken inspirerend in het gesprek. Het stellen van de juiste vragen getuigt van wijsheid en vergt moed. Ze voeden het leven: je werk, je relaties en je zelf.

Ben jij (beroepsmatig) regelmatig in gesprek met anderen? Dan is de Kunst van het Vragenstellen een must. Het maakt niet uit of je werkzaam bent in de zorg, het bankwezen, de overheid, de bouwwereld of als zelfstandig coach; of je gesprekspartners klanten, opdrachtgevers, leerlingen, patiënten of collega’s zijn. Het is aan jou om een goede gesprekspartner te zijn. Deze workshop helpt je hiervoor de juiste vaardigheden verwerven.
De cursus is voor iedereen toegankelijk. Voorkennis is niet vereist.

Wanneer: zaterdag 24 september 2016 (arnhem)
Aanvang: 9.30 u einde 17.30 u
Deelnemers: max 10
Kosten: € 295,- euro pp (incl. btw, lunch en studiemateriaal)

Aanmelden met adresgegevens en mob nr via info@denkstof.nl

Een zomer bedenktijd voor Denkstof

 

1924113_167195290336456_1494945045542872914_nDeze zomer gaat Denkstof in retraite en neemt bedenktijd om naar de toekomst te kijken. Wat gaan we doen en hoe geven we dat vorm? Zeker is wel dat we geen grootschalige events meer willen organiseren. Het inzicht dat een goed en onderzoekend gesprek beperkingen oplegt wat betreft het aantal deelnemers is in de loop der tijd steeds verder gegroeid. 12, dat is ondertussen voor Denkstof een magisch deelnemers aantal. Dat hebben we onder andere ervaren in de korte Socratische gesprekken en ook in het Last Supper project. De Tafel van 12 zal dus een prominente plek innemen in toekomstige activiteiten. In welke vorm precies? Juist, daar hebben we een zomer bedenktijd voor nodig. En jullie wensen we natuurlijk ook een ontspannen maar boeiende zomer toe.Wil je op de hoogte blijven van onze plannen, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief onderaan deze pagina.

Tafel van 12 donderdag 9 juni in het Kunstgemaal aan de IJssel bij Bronckhorst

Denkvoer aan de IJssel met filosoof Pieter Mostert

Op donderdag 9 juni is filosoof en docent Pieter Mostert opnieuw onze gast voor een bijzondere Denkvoer aan de Tafel van 12 met als thema: Hoe word ik mezelf?  We gaan met elkaar aan tafel voor een picknick-achtige maaltijd en een onderzoekend gesprek.

Kun je ‘jezelf’ zijn? Als iemand tegen je zegt: jij bent zo lekker jezelf, wat bedoelt die persoon dan? Kunnen wij onszelf zijn en weten wanneer we dat zijn? In goed gezelschap en onder het genot van een voedzame maaltijd gaan we in een Socratisch gesprek op zoek naar de zin en onzin van onze identiteit.

Over Pieter Mostert

searchPieter Mostert studeerde filosofie en leerde het filosofisch vakmanschap aan de hand van het werk van Friedrich Nietzsche. Hij beoefent het filosoferen met zeer uiteenlopende groepen. In 1981 bracht hij het filosoferen met kinderen naar Nederland. Hij is expert op het gebied van opleiden, leren en begeleiden van het leergesprek.

Datum: donderdag 9 juni 2016

Tijd: 18.00 − 21.00 uur

Locatie: Het Kunstgemaal op de dijk bij Bronckhorst

Voor wie: Iedereen die nieuwsgierig is naar de werking van een dialogisch gesprek. Voorkennis is niet vereist.

Kosten: € 45,- per persoon, te betalen ter plekke. Er is slechts plaats voor 10 deelnemers.

Aanmelden: met naam en mob nr. via info@denkstof.nl

Tafel van 12 Lokaal 72 Arnhem 27-28-29 mei 2016 (wordt vervolgd)

Project Last Supper i.s.m. Emma Berentsen in Arnhem

 

E2-Verhave-c

In samenwerking met Theatermaker Emma Berentsen organiseerde Denkstof drie unieke Last Supper avonden in Lokaal 72 in Arnhem. Elke avond was er ruimte voor 12 gasten die onder leiding van Emma en een gesprekleider van Denkstof het gesprek over de rol van de dood in onze levens aangingen.  De basis van het gesprek waren de gerechten die elk van de gasten meebracht.  In het komende seizoen wordt dit project zeker voortgezet in de serie de Tafel van 12.