Start donderdag 7 december in Dat Bolwerck Zutphen

Spinoza’s Ethica in 5 stappen

Spinoza’s Ethica in 5 bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten maken we wat uitgebreider kennis met Spinoza’s hoofdwerk Ethica, oftewel, Zedenleer. Het is een boek over wat het beste leven voor de mens is, en bestaat uit vijf delen. 1. God; 2. Aard en oorsprong van de menselijke geest; 3. Oorsprong en aard van de gevoelens; 4. De slavernij van de mens, of de kracht van de gevoelens; 5. Het vermogen van het verstand, of de vrijheid van de mens. In de vijf bijeenkomsten staat dus steeds één deel centraal. Vanwege de omvang van de delen kunnen we niet de hele tekst bespreken in de bijeenkomst. Daarom zal ik van tevoren een aantal van de stellingen opgeven, waar ik graag aandacht aan wil besteden tijdens de bijeenkomst. Maar uiteraard worden de deelnemers ook van harte uitgenodigd om de rest te lezen en daarover vragen te stellen. Het is handig als de deelnemers zelf een exemplaar van de Ethica aanschaffen, in een Nederlandse vertaling naar keuze.

Docent Karianne Marx (1981) studeerde Wijsbegeerte en Geschiedenis in Utrecht. In 2004 studeerde zij af met een scriptie over Spinoza’s kentheorie. Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam promoveerde ze begin 2010 op een historisch-wijsgerig proefschrift over Karl Leonhard Reinhold (1757-1823) en zijn receptie van de filosofie van Kant. Tijdens en na dit promotietraject werkte zij aan de VU als docent. Sinds 2012 is zij actief als zelfstandig docente filosofie en in opleiding tot mediator en coach. De afgelopen twee jaar is zij in dienst geweest als docent in de Geschiedenis van de Wijsbegeerte aan de  Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Data: 7/12 – 4/1 – 8/2 – 8/3 – 12/4

Tijd: 14.00 u – 16.00 u

Locatie: Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, Zutphen

Kosten 195 euro (incl. btw)

Contactpersoon: Wouter Blaquere wouter@de18minutenman.nl

Share on FacebookShare on TumblrShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Datum: 25 februari – Locatie: Vispoortplein 16

In gesprek met de 18 minutenman over De psychologie van het kwaad

Hoe worden gewone mensen monsters (of helden)?

De favoriete engel van God was Lucifer. Lucifer is een Latijns woord dat ‘lichtbrenger’ betekent. Het begon dus ooit goed. Maar blijkbaar was Lucifer ongehoorzaam, want op een bepaald moment geeft God de opdracht aan aartsengel Michaël om Lucifer uit de hemel te schoppen. Lucifer wordt naar de hel gestuurd, wordt de duivel, en dat is het begin van het kwaad in het heelal. Paradoxaal genoeg is het God die de hel heeft geschapen als plaats om het kwaad in te bewaren. Dat is Hem niet zo goed gelukt.

Deze kosmische transformatie, van God’s favoriete engel naar de duivel, zet de context voor het begrijpen van hoe mensen plegers van het kwaad kunnen worden. Kunnen worden, dus niet zijn.

Wat zijn de omstandigheden die maken dat mensen de fout in gaan?

Na de inleiding door 18 minutenman Wouter Blacquière is het tijd voor een nagesprek aan de hand van de vraag: hoe worden gewone mensen monsters (of helden)?

Vanaf 17:00 uur, kun je aan tafel voor een maaltijdsoep € 5 incl. glas wijn (opgave voor 23 februari bij steef@bruishuiszutphen.nl).

18:18 uur Inleiding en gesprek bijdrage € 8 incl. consumpties (vrienden: € 6; opgave niet noodzakelijk).

Share on FacebookShare on TumblrShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

18 januari om 18.18 uur minuten in de Proeflokalen

In gesprek met de 18 minuten man over de relatie van mensen tot elkaar, tot andere dieren en tot de planeet

Voordat Kolonel Edwin Drake in 1859 in Pennsylvania een bijna oneindige hoeveelheid petroleum ontdekte, werden de steden verlicht en de machines gesmeerd met walvisolie. Het olie van deze dieren was enorm waardevol en doordat het westen in de 18e en 19e eeuw steeds rijker en productiever werd, steeg de prijs. Dit was voor walvisvaarders de drijfveer om steeds verder te gaan de diepte in. Eén van hen was Herman Melville, de Amerikaanse schrijver die na zijn dood beroemd zou worden met het meesterwerk Moby Dick. In dit boek geeft hij niet alleen een levendig beeld van het leven van een walvisvaarder, maar gaat hij verder en dieper. Hij weet stukjes van de menselijke ziel te vangen: de waardigheid en de capaciteit om heldhaftig te zijn, zichzelf op te offeren. Maar ook om wreed, destructief en genadeloos te zijn.

Na de inleiding door 18 minutenman Wouter Blacquière is het tijd voor een nagesprek aan de hand van de vraag: moet je je wensen inslikken als het vervullen ervan ergens anders het leven van een mens, een dier of een stuk natuur uit balans brengt?

Datum: 18 januari – Locatie: Vispoortplein 16

Vanaf 17:00 uur, kun je aan tafel voor een maaltijdsoep € 5 incl. glas wijn (opgave voor 16 januari bij steef@bruishuiszutphen.nl

18:18 uur Inleiding en gesprek bijdrage € 8 incl. consumpties (vrienden: € 6; opgave niet noodzakelijk).

 

Share on FacebookShare on TumblrShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone