Introductiecursus in de filosofie van Spinoza in Dat Bolwerck Zutphen start 19 januari 2017

Maak kennis met Baruch de Spinoza

imgres-2Denkstof organiseert, vanaf januari, in vijf maandelijkse bijeenkomsten een introductie cursus in de filosofie van Spinoza. Dit gebeurt aan de hand van teksten van Spinoza zelf, uit zijn Ethica, de Verhandeling over de verbetering van het verstand en het Theologisch-Politiek Traktaat. Maak kennis met Baruch de Spinoza, groot filosoof, tijdgenoot van Rembrandt, tweede generatie Amsterdammer van Joodse afkomst die leefde van 1632 tot 1677. Zijn grondhouding tegenover de overheid was: “In een vrij staatsbestel is het een ieder toegestaan te denken wat hij wil en te zeggen wat hij denkt”. De stad Amsterdam was in die tijd zijn grote voorbeeld als een plek waar vrijheid en goed burgerschap van groter belang waren dan religie en overtuiging.

In onze tijd hebben veel mensen kerk en geloof vaarwel gezegd en missen een levensbeschouwing die hun kracht en inspiratie geeft. Spinoza wijst in zijn twee belangrijkste boeken, de Ethica en het Theologisch-Politiek Traktaat, een weg aan waar we juist in deze tijd veel aan kunnen hebben.

Tijdens deze introductiecursus maakt u kennis met het gedachtegoed van Spinoza via verschillende van zijn werken. In 5 bijeenkomsten van 2 uur, steeds de 3e donderdag van de maand, komen de hoofdlijnen van zijn filosofie aan bod evenals de vraag wat deze voor onze tijd kan betekenen

imgres-1Docent Karianne Marx (1981) studeerde Wijsbegeerte en Geschiedenis in Utrecht. In 2004 studeerde zij af met een scriptie over Spinoza’s kentheorie. Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam promoveerde ze begin 2010 op een historisch-wijsgerig proefschrift over Karl Leonhard Reinhold (1757-1823) en zijn receptie van de filosofie van Kant. Tijdens en na dit promotietraject werkte zij aan de VU als docent. Sinds 2012 is zij actief als zelfstandig docente filosofie en in opleiding tot mediator en coach. De afgelopen twee jaar is zij in dienst geweest als docent in de Geschiedenis van de Wijsbegeerte aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Data:19 januari- 16 februari- 16 maart – 20 april – 18 mei

Tijd: 14.00 u – 16.00 u

Locatie: Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, Zutphen

Kosten 195 euro (incl. btw)

Aanmelden met een mail aan info@denkstof.nl (er zijn maar 10 plaatsen)

Share on FacebookShare on TumblrShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Laatste zondag van januari, februari, maart en april 2017 van 14.00 tot 17.00 u.

Sunday afternoon talks in Dat Bolwerck Zutphen

 

Sculpturen van denkers in de tuinVanaf januari organissert Denkstof 5 zogenaamde Sunday afternoon Talks in Dat Bolwerck aan de Zaadmarkt in Zutphen. Maximaal 8 deelnemers wisselen met elkaar van gedachten over zaken die voor ieder mens van persoonlijke betekenis zijn. Onze gedachte achter deze onderzoekende gesprekken is: een gesprek levert minimaal evenveel op als je er in stopt. Het is een gedachtenwisseling waar elke deelnemer in investeert om zo zichzelf en de ander beter te leren kennen. Elk gesprek speeelt zich af rond een bepaalde vraag. Binnenkort maken we de gespreksonderwerpen bekend. Heb je een vraag die je bezig houdt en die je graag aan bof wil laten komen, stuur een mailtje naar info@denkstof.nl

 

Aanmelden via joris@denkstof.nl

Share on FacebookShare on TumblrShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Creatieve Dialoog (creatief denken als teamsport)

Mensen laten meedoen in een creatief proces, het is nog een kunst. Hoe krijg je je medewerkers zover dat ze zinvol en effectief meedenken over belangrijke innovatieve vragen die spelen in het bedrijf.  Vanuit mijn lange ervaring in creatieve denkprocessen in de internationale tv-industrie en reclamewereld kan ik met de Creatieve Dialoog een belangrijke bijdrage leveren in het begeleiden van innovatieve denkprocessen. Wat de Creatieve Dialoog voor jullie bedrijf of instelling kan betekenen komen we  graag persoonlijk toelichten

Joris van Ooijen

Als jullie voor vragen staan waar een antwoord op moet worden gevonden dan is de creatieve dialoog het juiste middel. De dialoog begint met het goed formuleren van de vraag waarop een antwoord wordt gezocht. Dat gebeurt in samenspraak met de opdrachtgever(s). Om het juiste antwoord te vinden moet je natuurlijk wel de juiste vraag stellen. Vervolgens voeren we samen met het team een creatieve dialoog om tot nieuwe oplossingen te komen. Om dit op een effectieve wijze te doen wordt de individuele denkkracht van de teamleden gekoppeld aan de collectieve denkkracht van het team, zo  maken we van creatief denken een teamsport. Er ontstaat een dialoog waarin iedere gespreksdeelnemer daadwerkelijk gehoord wordt en elke inbreng positief wordt bevraagd en versterkt. En dat levert goede resultaten op.

Sleutelbegrippen in Creatieve Dialoog

  • Tijd besteden aan het formuleren van de juiste vraag
  • Deelnemers bedenktijd geven
  • Elke deelnemer krijgt ruim spreektijd om ideeën te presenteren
  • Het team spant zich in de ideeën van anderen te verrijken
  • Samen de waarde van de opbrengst vaststellen
Share on FacebookShare on TumblrShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone