Denken over de kardinale deugden

Het was een mooie Denkstof-bijeenkomst zondagmiddag 31 maart jongstleden. Plaats van handeling de sfeervolle tuinzaal van kunsthuis Dat Bolwerck aan de Zaadmarkt, hartje Zutphen. Buiten was het zonnig, maar fris èn vanwege de maandelijkse koopzondag volop winkelend publiek. Binnen waren ruim dertig belangstellenden samengekomen voor de inleiding van filosoof Paul van Tongeren over deugdenethiek, georganiseerd door Denkstof-initiator Joris van Ooijen.

Kort iets over de inhoud. Paul van Tongeren (emeritus hoogleraar Wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen) gaf een heldere uitleg over oorsprong, doel en hanteren van de vier ‘kardinale’ deugden: prudentia (wijsheid), justitia (rechtvaardig-heid), fortitudo (moed, dapperheid) en temperantia (maat houden, zelfbeheersing). Het woord kardinaal is afkomstig van het Latijnse ‘cardo’, dat scharnierpin betekent. Het gaat dus om kerndeugden, deugden waar alles om draait en die de achtergrond vormen van alle andere deugden die wij kunnen onderscheiden, zoals geloof, hoop, naastenliefde, dankbaarheid, evenwichtigheid en enthousiasme.

Lees verder

31 maart 2019

Inleiding in de Kardinale deugden door filosoof Paul van Tongeren

De deugden-ethiek is de afgelopen decennia weer meer in de aandacht gekomen. Deugden lijken het concrete praktische midden te vormen tussen enerzijds strenge normen die alleen maar tot verzet uitdagen en anderzijds mooie waarden die alleen maar vrome wensen blijven. Maar hoe concreet zijn de deugden eigenlijk? Of beter: hoe maken we een deugdethische benadering concreet in de alledaagse praktijk? De zogenoemde ‘kardinale deugden’ kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Paul van Tongeren is emeritus hoogleraar Wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit. In 2013 won hij de Socratesbeker voor zijn boek Leven is een kunst. Voor de serie Elementaire Deeltjes schreef hij Nietzsche (2016). Verder heeft Paul van Tongeren diverse boeken gepubliceerd over deugdethiek.

Programma 31 maart

15.00 u aanvang lezing
16.00 pauze met thee en koek
Deelnemers kunnen tijdens de thee in gesprek over de vragen die zijn opgekomen tijdens de lezing. Om vervolgens in groepjes van 5 een vraag voor de spreker te formuleren. Op die manier dienen we twee doelen: gedachtewisseling en ontmoeting (men praat immers met per toeval geselecteerde mensen). Vervolgens worden deze vragen in het tweede gedeelte aan Paul van Tongeren voorgelegd.
16.15 vragen stellen
17.00 einde

Lokatie Dat Bolwerck, Zutphen
Kosten
18 euro ter plekke te voldoen (pinnen mogelijk)
Wel even aanmelden via info@denkstof.nl met vermelding van naam, adres en tel nr.