Datum: 25 februari – Locatie: Vispoortplein 16

In gesprek met de 18 minutenman over De psychologie van het kwaad

Hoe worden gewone mensen monsters (of helden)?

De favoriete engel van God was Lucifer. Lucifer is een Latijns woord dat ‘lichtbrenger’ betekent. Het begon dus ooit goed. Maar blijkbaar was Lucifer ongehoorzaam, want op een bepaald moment geeft God de opdracht aan aartsengel Michaël om Lucifer uit de hemel te schoppen. Lucifer wordt naar de hel gestuurd, wordt de duivel, en dat is het begin van het kwaad in het heelal. Paradoxaal genoeg is het God die de hel heeft geschapen als plaats om het kwaad in te bewaren. Dat is Hem niet zo goed gelukt.

Deze kosmische transformatie, van God’s favoriete engel naar de duivel, zet de context voor het begrijpen van hoe mensen plegers van het kwaad kunnen worden. Kunnen worden, dus niet zijn.

Wat zijn de omstandigheden die maken dat mensen de fout in gaan?

Na de inleiding door 18 minutenman Wouter Blacquière is het tijd voor een nagesprek aan de hand van de vraag: hoe worden gewone mensen monsters (of helden)?

Vanaf 17:00 uur, kun je aan tafel voor een maaltijdsoep € 5 incl. glas wijn (opgave voor 23 februari bij steef@bruishuiszutphen.nl).

18:18 uur Inleiding en gesprek bijdrage € 8 incl. consumpties (vrienden: € 6; opgave niet noodzakelijk).

Share on FacebookShare on TumblrShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

18 januari om 18.18 uur minuten in de Proeflokalen

In gesprek met de 18 minuten man over de relatie van mensen tot elkaar, tot andere dieren en tot de planeet

Voordat Kolonel Edwin Drake in 1859 in Pennsylvania een bijna oneindige hoeveelheid petroleum ontdekte, werden de steden verlicht en de machines gesmeerd met walvisolie. Het olie van deze dieren was enorm waardevol en doordat het westen in de 18e en 19e eeuw steeds rijker en productiever werd, steeg de prijs. Dit was voor walvisvaarders de drijfveer om steeds verder te gaan de diepte in. Eén van hen was Herman Melville, de Amerikaanse schrijver die na zijn dood beroemd zou worden met het meesterwerk Moby Dick. In dit boek geeft hij niet alleen een levendig beeld van het leven van een walvisvaarder, maar gaat hij verder en dieper. Hij weet stukjes van de menselijke ziel te vangen: de waardigheid en de capaciteit om heldhaftig te zijn, zichzelf op te offeren. Maar ook om wreed, destructief en genadeloos te zijn.

Na de inleiding door 18 minutenman Wouter Blacquière is het tijd voor een nagesprek aan de hand van de vraag: moet je je wensen inslikken als het vervullen ervan ergens anders het leven van een mens, een dier of een stuk natuur uit balans brengt?

Datum: 18 januari – Locatie: Vispoortplein 16

Vanaf 17:00 uur, kun je aan tafel voor een maaltijdsoep € 5 incl. glas wijn (opgave voor 16 januari bij steef@bruishuiszutphen.nl

18:18 uur Inleiding en gesprek bijdrage € 8 incl. consumpties (vrienden: € 6; opgave niet noodzakelijk).

 

Share on FacebookShare on TumblrShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Introductiecursus in de filosofie van Spinoza in Dat Bolwerck Zutphen start 19 januari 2017

Maak kennis met Baruch de Spinoza VOL

imgres-2Denkstof organiseert, vanaf januari, in vijf maandelijkse bijeenkomsten een introductie cursus in de filosofie van Spinoza. Dit gebeurt aan de hand van teksten van Spinoza zelf, uit zijn Ethica, de Verhandeling over de verbetering van het verstand en het Theologisch-Politiek Traktaat. Maak kennis met Baruch de Spinoza, groot filosoof, tijdgenoot van Rembrandt, tweede generatie Amsterdammer van Joodse afkomst die leefde van 1632 tot 1677. Zijn grondhouding tegenover de overheid was: “In een vrij staatsbestel is het een ieder toegestaan te denken wat hij wil en te zeggen wat hij denkt”. De stad Amsterdam was in die tijd zijn grote voorbeeld als een plek waar vrijheid en goed burgerschap van groter belang waren dan religie en overtuiging.

In onze tijd hebben veel mensen kerk en geloof vaarwel gezegd en missen een levensbeschouwing die hun kracht en inspiratie geeft. Spinoza wijst in zijn twee belangrijkste boeken, de Ethica en het Theologisch-Politiek Traktaat, een weg aan waar we juist in deze tijd veel aan kunnen hebben.

Tijdens deze introductiecursus maakt u kennis met het gedachtegoed van Spinoza via verschillende van zijn werken. In 5 bijeenkomsten van 2 uur, steeds de 3e donderdag van de maand, komen de hoofdlijnen van zijn filosofie aan bod evenals de vraag wat deze voor onze tijd kan betekenen

imgres-1Docent Karianne Marx (1981) studeerde Wijsbegeerte en Geschiedenis in Utrecht. In 2004 studeerde zij af met een scriptie over Spinoza’s kentheorie. Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam promoveerde ze begin 2010 op een historisch-wijsgerig proefschrift over Karl Leonhard Reinhold (1757-1823) en zijn receptie van de filosofie van Kant. Tijdens en na dit promotietraject werkte zij aan de VU als docent. Sinds 2012 is zij actief als zelfstandig docente filosofie en in opleiding tot mediator en coach. De afgelopen twee jaar is zij in dienst geweest als docent in de Geschiedenis van de Wijsbegeerte aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Data:19 januari- 16 februari- 16 maart – 20 april – 18 mei

Tijd: 14.00 u – 16.00 u

Locatie: Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, Zutphen

Kosten 195 euro (incl. btw)

Aanmelden met een mail aan info@denkstof.nl (er zijn maar 10 plaatsen)

Share on FacebookShare on TumblrShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Creatieve Dialoog (creatief denken als teamsport)

Mensen laten meedoen in een creatief proces, het is nog een kunst. Hoe krijg je je medewerkers zover dat ze zinvol en effectief meedenken over belangrijke innovatieve vragen die spelen in het bedrijf.  Vanuit mijn lange ervaring in creatieve denkprocessen in de internationale tv-industrie en reclamewereld kan ik met de Creatieve Dialoog een belangrijke bijdrage leveren in het begeleiden van innovatieve denkprocessen. Wat de Creatieve Dialoog voor jullie bedrijf of instelling kan betekenen komen we  graag persoonlijk toelichten

Joris van Ooijen

Als jullie voor vragen staan waar een antwoord op moet worden gevonden dan is de creatieve dialoog het juiste middel. De dialoog begint met het goed formuleren van de vraag waarop een antwoord wordt gezocht. Dat gebeurt in samenspraak met de opdrachtgever(s). Om het juiste antwoord te vinden moet je natuurlijk wel de juiste vraag stellen. Vervolgens voeren we samen met het team een creatieve dialoog om tot nieuwe oplossingen te komen. Om dit op een effectieve wijze te doen wordt de individuele denkkracht van de teamleden gekoppeld aan de collectieve denkkracht van het team, zo  maken we van creatief denken een teamsport. Er ontstaat een dialoog waarin iedere gespreksdeelnemer daadwerkelijk gehoord wordt en elke inbreng positief wordt bevraagd en versterkt. En dat levert goede resultaten op.

Sleutelbegrippen in Creatieve Dialoog

  • Tijd besteden aan het formuleren van de juiste vraag
  • Deelnemers bedenktijd geven
  • Elke deelnemer krijgt ruim spreektijd om ideeën te presenteren
  • Het team spant zich in de ideeën van anderen te verrijken
  • Samen de waarde van de opbrengst vaststellen
Share on FacebookShare on TumblrShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone