7-14-21-28 januari 2020

MAAR HOE ZOU JIJ HET DOEN?

Een unieke collegereeks door prof. dr. Paul van Tongeren 7-14-21-28 januari in Dat Bolwerck Zutphen

Deugdelijk leven volgens Aristoteles vormt de basis voor deze vier colleges door Paul van Tongeren. Als ondersteunend leesvoer dient het boek ‘Wat zou Aristoteles doen?’ van de Engelse filologe Edith Hall. Hoe de oude filosofie je leven kan veranderen met name hoe de ethiek van Aristoteles nog steeds de beste handleiding is voor een goed en gelukkig leven staat als centraal in deze colleges.

Het 1e college gaat over geluk, het 2e over zelfkennis, het 3e over keuzes en het laatste college over liefde.

De colleges vinden plaats op de dinsdagavond en beginnen om half acht.
Lokatie: Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, 7201 DE Zutphen
De kosten bedragen 130 euro per persoon.
Aanmelden graag via Xera Alberts xera@datbolwerck.nl

Praktische Filosofie door Mieke Hendrikse

Introductiemiddag zondag 3 november van 13.30 tot 16.30 uur
Avondcursus dinsdagen 12, 19, 26 november en 3 december 2019

Hoe beïnvloeden jouw standpunten je leven? Vind je, bijvoorbeeld, dat je over een vrije wil beschikt? Wat is waarheid, is jouw mening altijd waar? Wat is identiteit, ben je nog dezelfde persoon als 20 jaar geleden? Wat zijn klassieke filosofische vraagstukken en waar herken je deze in de huidige maatschappij?

Dat Bolwerck biedt i.s.m. Denkstof het volgende aan:

  • Een oriëntatie middag in Praktische Filosofie, op zondag 3 november 2019
  • Een vierdelige avond cursus Praktische Filosofie, op dinsdagavonden, v.a. 12 november 2019

Bij de cursus praktische filosofie dient de wijsbegeerte filosofie als inspiratiebron om op doeltreffende wijze, actuele vraagstukken te onderzoeken. Dit doen we o.a. vanuit de deelgebieden ethiek, antropologie, sociale, en -wetenschapsfilosofie. Uiteraard wordt uitleg gegeven over deze deelgebieden. Daarnaast leggen we je een aantal filosofische gedachtenexperimenten voor.

Luisteren en verwoorden

We gaan in op wat filosofische vraagstukken zijn. De begrippen aanname en drogredenering worden uitgelegd en je leert hoe je ze kunt herkennen. Op een toegankelijke en interactieve wijze ga je het gesprek aan. Ook word je uitgedaagd stelling te nemen. Je leert je eigen zienswijze te verwoorden en vrijuit te spreken, maar ook om anderen spreekruimte te geven en zorgvuldig(er) te luisteren.

Docente Mieke Hendrikse legt het verschil uit tussen een goed gesprek en een filosofisch gesprek. Welke vragen het filosofisch gesprek bevorderen. En welke niet. Het doel van de cursus is om inzicht en perspectief te verbreden.

Voor wie?

Voor een ieder die interesse heeft in filosofie en hier kennis van willen nemen. Je hoeft daarvoor niet onderlegd te zijn. Weet je nog niet zeker of je de cursus wilt volgen? Kom dan ‘proeven’ op de oriëntatie middag.

Praktische informatie

Oriëntatie middag: zondag 3 november van 13.30 tot 16.30 uur
Cursus Praktische Filosofie: dinsdagen 12, 19, 26 november en 3 december van 19.30 tot 21.30 uur
Kosten introductiemiddag: € 15,00
Kosten cursus: € 120,00
Docent: Mieke Hendrikse
Inschrijven: mail naar xera@datbolwerck.nl
Locatie: Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, 7201 DE Zutphen

Denken over de kardinale deugden

Het was een mooie Denkstof-bijeenkomst zondagmiddag 31 maart jongstleden. Plaats van handeling de sfeervolle tuinzaal van kunsthuis Dat Bolwerck aan de Zaadmarkt, hartje Zutphen. Buiten was het zonnig, maar fris èn vanwege de maandelijkse koopzondag volop winkelend publiek. Binnen waren ruim dertig belangstellenden samengekomen voor de inleiding van filosoof Paul van Tongeren over deugdenethiek, georganiseerd door Denkstof-initiator Joris van Ooijen.

Kort iets over de inhoud. Paul van Tongeren (emeritus hoogleraar Wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen) gaf een heldere uitleg over oorsprong, doel en hanteren van de vier ‘kardinale’ deugden: prudentia (wijsheid), justitia (rechtvaardig-heid), fortitudo (moed, dapperheid) en temperantia (maat houden, zelfbeheersing). Het woord kardinaal is afkomstig van het Latijnse ‘cardo’, dat scharnierpin betekent. Het gaat dus om kerndeugden, deugden waar alles om draait en die de achtergrond vormen van alle andere deugden die wij kunnen onderscheiden, zoals geloof, hoop, naastenliefde, dankbaarheid, evenwichtigheid en enthousiasme.

Lees verder

31 maart 2019

Inleiding in de Kardinale deugden door filosoof Paul van Tongeren

De deugden-ethiek is de afgelopen decennia weer meer in de aandacht gekomen. Deugden lijken het concrete praktische midden te vormen tussen enerzijds strenge normen die alleen maar tot verzet uitdagen en anderzijds mooie waarden die alleen maar vrome wensen blijven. Maar hoe concreet zijn de deugden eigenlijk? Of beter: hoe maken we een deugdethische benadering concreet in de alledaagse praktijk? De zogenoemde ‘kardinale deugden’ kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Paul van Tongeren is emeritus hoogleraar Wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit. In 2013 won hij de Socratesbeker voor zijn boek Leven is een kunst. Voor de serie Elementaire Deeltjes schreef hij Nietzsche (2016). Verder heeft Paul van Tongeren diverse boeken gepubliceerd over deugdethiek.

Programma 31 maart

15.00 u aanvang lezing
16.00 pauze met thee en koek
Deelnemers kunnen tijdens de thee in gesprek over de vragen die zijn opgekomen tijdens de lezing. Om vervolgens in groepjes van 5 een vraag voor de spreker te formuleren. Op die manier dienen we twee doelen: gedachtewisseling en ontmoeting (men praat immers met per toeval geselecteerde mensen). Vervolgens worden deze vragen in het tweede gedeelte aan Paul van Tongeren voorgelegd.
16.15 vragen stellen
17.00 einde

Lokatie Dat Bolwerck, Zutphen
Kosten
18 euro ter plekke te voldoen (pinnen mogelijk)
Wel even aanmelden via info@denkstof.nl met vermelding van naam, adres en tel nr.