19 april in Dat Bolwerck Zaadmarkt 112 Zutphen

Socratisch Café april gaat over Proberen

 

De beste manier om in rugby punten te scoren is om een ‘try’ te maken, een probeersel. Je moet dan gecontroleerd en in één beweging de bal neerdrukken in het gebied achter de palen van de tegenstander, het ‘trygebied’, het probeergebied. Geldt dat ook voor het dagelijks leven? Dat proberen het meeste waard is? En dat je niet zomaar overal mag proberen, maar alleen in een moeilijk te bereiken gebied? En noemen we iets pas proberen als het gecontroleerd en vloeiend gaat?

Het woord proberen is afgeleid van het Latijnse woord probare, wat beproeven, goedkeuren of degelijk zijn betekent. Proberen heeft dus iets te maken met op de proef stellen, goed zijn, peilen en meten. Het voorvoegsel pro betekent zelfs voor of vooraan, letterlijk vooraanstaand of de voorste zijnd. Rugbyspelers zijn dus lang zo gek nog niet om proberen te zien als iets dat het meeste waard is.Toch is dat niet wat we bedoelen als we zeggen: “Ik zal het eens proberen.” Meestal betekent proberen dat je je ergens voor inspant, maar of het lukt is altijd onzeker. Proberen heeft iets te maken met zoeken, graven en wagen. Het Latijnse woord reprobare betekent zelfs verdoemd, verworpen of goddeloos zijn. In de ruimtevaart is een ‘space probe’ een satelliet die niet om de​aarde draait, maar die in plaats daarvan de verdere ruimte verkent. Is proberen dan dat je iets doet wat tegelijkertijd verdorven en veel waard is? Wat gebeurt er toch als je iets probeert? Wat is dat: proberen? Kortom: gespreksstof genoeg voor het Socratisch Café van april.

 

Datum: donderdag 19 april

Aanvang: 19.30 u.

Locatie: Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, Zutphen

Aanmelden via Wouter Blaquére wouter@denkstof.nl

Kosten: 20 euro ter plekke te voldoen, kan met pin.

Gespreksbegeleider: Karel van Haaften

 

 

Zondag 18 maart, de 18 minutenman in het Atrium.

Het mooie begin van Amerika

Na een lange zeereis bereiken 102 gevluchte Engelsen eindelijk de oostkust van Noord-Amerika in het najaar van 1620. Vanwege hun radicale geloof zijn zij niet langer welkom in Europa. De komende strenge winter en het gebrek aan de juiste landbouwkennis van dit nieuwe land zorgen ervoor dat 45 van de reizigers overlijden.

Ondertussen worden zij vanachter struiken en bomen, vanaf een veilige afstand, goed in de gaten gehouden door een van de vele Indianenstammen die in Noord-Amerika leven: de Wampanoag. Hun opperhoofd, Massasoit, heeft het laatste woord in wat ze zullen doen met deze vreemde, nieuwe mensen. Zal hij ze wegsturen? Of negeren? Of juist doden?

Massasoit besluit om de Engelsen te helpen. Hij laat hen zien hoe ze in dit nieuwe land voor zichzelf kunnen zorgen. De twee groepen mensen lijken een onwaarschijnlijk koppel. Toch ontstaat er een bijzonder contact dat in de zomer van 1621 zal uitmonden in een gezamenlijk feest waarop dank wordt gezegd voor de oogst en voor allerlei andere goede dingen. Dit zal later de nationale feestdag van Thanksgiving worden.

Waarom besluit Massasoit om de Engelsen te helpen? En waarom besluiten de Engelsen om deze hulp te accepteren? Hoe ga jij om met een eerste kennismaking?

Datum: zondag 18 maart 2018
Tijd: van 18.00 uur tot 20.00 uur
Locatie: ´t Atrium Zutphen, Martinetsingel 19
Toegang: vrije entree, een vrijwillige gift wordt op prijs gesteld
Nagesprek: hoe ga jij om met een eerste kennismaking?
Aanmelden: stuur een antwoord op dit bericht

Datum: vrijdag 30 maart 2018
Tijd: van 18.00 uur tot 20.00 uur
Locatie: Kunst- & Filosofiecafé in Wielercafé Doetinchem, Spinbaan 21c
Toegang:  vrije entree, een vrijwillige gift wordt op prijs gesteld
Nagesprek: hoe ga jij om met een eerste kennismaking?
Aanmelden: niet nodig

15 maart in Dat Bolwerck Zutphen

Socratisch Café met als thema Liegen

Kun je liegen tegen jezelf Praten over liegen betekent dat je er ook van uitgaat dat er waarheid bestaat. Zonder waarheid geen leugen en zonder leugen geen waarheid. Maar als je nu niet weet of er wel een waarheid bestaat, kun je dan wel liegen? Of is liegen iets veel minder verhevens? Iemand bewust de foute richting aanwijzen naar het station is natuurlijk ook een vorm van liegen. Maar als je je nu vergiste, is het dan ook liegen? Kun je alleen bewust liegen en niet onbewust?  Onbewust onwaarheid vertellen dat noemen we dan geen liegen? Bij de patatcorner moest ik omdat ‘het nieuwe jaar was begonnen’ 3,70 betalen in plaats van 3,40. De eigenaar verontschuldigde zich met een verhaal over aardappeloogsten en inflatie ed, en toen het op betalen aankwam berekende hij mij niet 3,70, maar 3,60. Ik hield mijn mond en betaalde gedwee het gevraagde bedrag. Loog ik toen omdat ik hem niet herinnerde aan de eerdere 3,70? Of accepteerde ik gewoon zijn waarheid van dat moment? Heeft liegen te maken met wat bestaat in het moment of heeft liegen juist te maken met iets wat bestaat buiten het moment? Wat is dat liegen? Wat verstaan we daaronder? Daarover gaat het Socratisch Gesprek dit keer.

Locatie Dat Bolwerck Zaadmarkt 112 Zutphen

Gespreksbegeleider Karel van Haaften

Van 19.30 -22.00 u.

Aanmelden via wouter@denkstof.nl

Kosten 20 euro ter plekke te voldoen

 

Stichting Denkstof

Sinds januari van dit jaar is Denkstof een stichting. Op dit plaatje de trotse bestuursleden Anna Roos Meerbach, Wouter Blaquère en Joris van Ooijen. Er zijn volop plannen voor de komende tijd. Het Socratisch Café beleefde haar start in januari met het toepasselijk thema ‘beginnen’. Elke derde donderdag van de maand is er een Socratisch Café in Dat Bolwerk onder leiding van Karel van Haaften.

Verder zijn er plannen voor een Last Supper bijeenkomst rond Allerzielen. Mensen brengen kleine hapjes mee om te delen met de anderen. Het gesprek gaat over de rol van de dood in je leven. Over verdriet, angst voor de hoop op. Iedereen aan tafel krijgt de gelegenheid om gedachten met de andere te delen. Dit project is een samenwerking tussen Denkstof en kunstenaar Emma Miriam Bertens.

Verder willen we de Denkvoer bijeenkomsten nieuw leven in gaan blazen. In het verleden organiseerde Denkstof talloze Denkvoer bijeenkomsten waarbij een inspirerende gast een visie met de deelnemers deelde. Vervolgens gingen de deelnemers hierover in gesprek tijdens een eenvoudig maal: een heerlijke  soep en brood, de perfecte eenvoud. In het najaar willen we een serie bijeenkomsten starten die in het teken staan van Oost en West. Lees onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

 

 

 

 

15 februari19.30 u. in Dat Bolwerck kosten 20 euro ter plekke te voldoen

Delen is het thema bij Socratisch Café Zutphen 15 februari


Op de lagere school leerden we vermenigvuldigen en delen. Met vermenigvuldigen werd het meer en met delen werd het minder. Althans voor de oppervlakkige beschouwer. Want als je één koek in tweeën deelt heb je twee halve koeken. Voor het individu is dat misschien een vermindering, maar voor de groep is dat een vermeerdering. Kan dat misschien een moeilijkheid zijn om te delen, omdat je denkt dat de koek dan minder wordt, terwijl hij in feite meer wordt, althans meer gewaardeerd wordt. Delen lijkt een heel sociaal werkwoord, waarvan vele samenstellingen bestaan, zoals meedelen, toedelen, uitdelen. verdelen etc. Maar wat doe je eigenlijk als je deelt? Delen lijkt samen te hangen met losmaken en loslaten. Of is delen een vorm van geven? Nee, als je de hele koek aan een ander geeft, dan is het geen kwestie van delen. Alleen als je een stukje voor je zelf houdt, gaat het om delen. Heeft delen dan meer te maken met geven, of juist met vasthouden? Wat is dat delen? Wat verstaan we daaronder?

Karel van Haaften is gespreksleider

Aanmelden via Wouter Blaquère   wouter@denkstof.nl

Vergeet niet om de bijdrage van 20 euro contant mee te nemen

 

 

door Wouter Blacquière

Interview met Karel van Haaften ter gelegenheid van start Socratisch café Zutphen.

Karel: “Je geeft mensen de mogelijkheid om te reflecteren en ik denk dat dat goud waard is.”

Op een milde ochtend aan het einde van december ontmoeten wij Karel in het café van de net nieuwe bibliotheek in Zwolle. Karel woont tegenwoordig in Zwolle en is daar in 2008 het Socratisch café Zwolle gestart naar het voorbeeld van Socratisch café Amsterdam, zijn vroegere woonplaats. Ook is hij daarna elders in Nederland socratische cafés gestart in samenwerking met anderen. Karel helpt ons, Denkstof, met de start van het Socratisch café in Zutphen, dat op 18 januari haar deuren opent. Eerst bestellen wij een drankje. “Wat wilt u drinken?” vraagt de mevrouw met rustige toon aan mij. Ondertussen is zij al begonnen met het maken van een kopje koffie voor Karel. “Wat Karel graag neemt, hoef ik niet te vragen,” zegt ze terwijl ze vriendelijk richting Karel knikt. “Een kopje thee voor mij alstublieft,” zeg ik. Met onze drankjes nemen wij plaats aan een rustig tafeltje bij het raam met uitzicht op de Stadsgracht. Karel legt uit dat hij hier vaak komt als hij wat wil schrijven. Ik begin het interview door Karel te vragen of hij iets over zijn achtergrond zou willen vertellen.

Eerste kennismaking met een socratisch gesprek

“Ik heb gewerkt in de monetaire wereld bij De Nederlandsche Bank, bij de Europese Centrale Bank en bij het Internationaal Monetair Fonds. Ik heb gewerkt als Human Resources professional, maar ik ben geïnteresseerd geweest in de klassieke filosofie en heb mijn hele leven Plato gelezen en heb ook een tijd lang met een groep andere mensen Plato vertaald uit het Grieks.” Bij de Nederlandsche Bank organiseert Karel onder andere managementtrainingen. Andere mensen stellen hem voor eens een keer Jos Kessels te laten komen,die socratische gesprekken in de praktijk brengt. “Ik wist dat hij bestond, maar ik was zelf een beetje afwachtend, zo van: Hoe kan je nou socratische gesprekken in deze tijd voeren? Dat kan toch niet? Niemand kan toch een gesprek voeren zoals Socrates dat gevoerd heeft? Maar Jos Kessels had het socratisch gesprek aangepast via de methode van Leonard Nelson en dat gaat fantastisch.”
Lees verder

18 januari 19.30 - 22.00

In januari gaat Socratisch Café Zutphen van start in Dat Bolwerck

Het socratisch gesprek is een groepsgesprek over een fundamentele, liefst filosofische, vraag. De deelnemers gaan daarbij gezamenlijk op zoek naar een antwoord. De vraag staat in verband met een concrete, voor ieder toegankelijke ervaring. Het is geen resultaatgericht gesprek en geen discussie. Het gaat om het gezamenlijke onderzoek naar antwoorden aan de hand van een systematische reflectie.  Vanuit een concreet voorbeeld wordt teruggevraagd naar de opvattingen en overtuigingen die aan de ervaring ten grondslag liggen. Door te onderzoeken op welke vooronderstellingen onze oordelen gebaseerd zijn, komen we de principes op het spoor, die richtinggevend zijn in ons leven. De wijze waarop deelnemers met elkaar omgaan in een Socratisch Gesprek is op zich zelf een toonbeeld van een morele gemeenschap.

Karel van Haaften (1949) (studie: sociale psychologie) werkte jarenlang bij De Nederlandsche Bank als Human Resources professional met als aandachtsgebied onder andere management development. In dat kader maakte hij in 2002 kennis met Jos Kessels van Het Nieuwe Trivium en de socratische gespreksmethode. Sinds zijn vervroegde vertrek bij DNB in oktober 2005 specialiseerde hij zich onder begeleiding van Jos Kessels, Erik Boers en Pieter Mostert in de theorie en praktijk van het socratisch gesprek en verzorgde toen socratisch café Amsterdam. In 2008 startte hij het socratisch café in Zwolle, en daarna in samenwerking met anderen vele van de socratische cafés verspreid door Nederland.

Locatie: Dat Bolwerck

Tijd: 19.30 – 22.00

Kosten € 20 per keer

Aanmelden per keer via: wouter@denkstof.nl

Elke derde donderdag van de maand

 

 

18 NOVEMBER LOCATIE WORDT NA AANMELDING DOORGEGEVEN

18 november is er weer een boeiende lezing van de 18 minuten man

 

DON QUICHOT en CERVANTES

Het is één van de meest blijvende beelden uit de literatuur: een arme, oude edelman die te paard met een lans ten strijde trekt tegen allerlei soorten van (vermeend) onrecht, met naast hem zijn gezette knecht op een ezel.

Ook als je het verhaal niet hebt gelezen, herken je hen waarschijnlijk. Het zijn Don Quichot – een hidalgo (iemand van de laagste adellijke rang in Spanje) die zijn verstand verliest door het lezen van te veel ridderromans en die gaat denken dat hij zelf een dolende ridder is – en Sancho Panza – een kleine boer die analfabeet is, maar niet dom, en die lekker eten en drinken als zijn belangrijkste interesses heeft.

Minder bekend is het verbazingwekkende en ongebruikelijke levensverhaal van de schrijver van de komische reisavonturen: Miguel de Cervantes Saavedra.

Wat zijn de complexe, verfijnde en subtiele thema’s achter het beeld van de idealistische, dwaze held? Wat maakt dat Don Quichot gezien wordt als de eerste moderne roman? Wat is de relatie tussen het meesterwerk van Cervantes en de wereld van het 17e eeuwse Spanje waarin hij leefde? En hoe maak jij – net als Don Quichot – je leven mooier?

 

18 november 2017                                                 Wouter Blacquière                                            de18minutenman.nl

aanvang 18.18 u

Aanmelden via Wouter wouter@de18minutenman.nl graag met vermelding van mob nr.

Je ontvangt na aanmelding een bevestigingsbericht met de locatie.

Start donderdag 7 december in Dat Bolwerck Zutphen

Spinoza’s Ethica in 5 stappen

Spinoza’s Ethica in 5 bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten maken we wat uitgebreider kennis met Spinoza’s hoofdwerk Ethica, oftewel, Zedenleer. Het is een boek over wat het beste leven voor de mens is, en bestaat uit vijf delen. 1. God; 2. Aard en oorsprong van de menselijke geest; 3. Oorsprong en aard van de gevoelens; 4. De slavernij van de mens, of de kracht van de gevoelens; 5. Het vermogen van het verstand, of de vrijheid van de mens. In de vijf bijeenkomsten staat dus steeds één deel centraal. Vanwege de omvang van de delen kunnen we niet de hele tekst bespreken in de bijeenkomst. Daarom zal ik van tevoren een aantal van de stellingen opgeven, waar ik graag aandacht aan wil besteden tijdens de bijeenkomst. Maar uiteraard worden de deelnemers ook van harte uitgenodigd om de rest te lezen en daarover vragen te stellen. Het is handig als de deelnemers zelf een exemplaar van de Ethica aanschaffen, in een Nederlandse vertaling naar keuze.

Docent Karianne Marx (1981) studeerde Wijsbegeerte en Geschiedenis in Utrecht. In 2004 studeerde zij af met een scriptie over Spinoza’s kentheorie. Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam promoveerde ze begin 2010 op een historisch-wijsgerig proefschrift over Karl Leonhard Reinhold (1757-1823) en zijn receptie van de filosofie van Kant. Tijdens en na dit promotietraject werkte zij aan de VU als docent. Sinds 2012 is zij actief als zelfstandig docente filosofie en in opleiding tot mediator en coach. De afgelopen twee jaar is zij in dienst geweest als docent in de Geschiedenis van de Wijsbegeerte aan de  Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Data: 7/12 – 4/1 – 8/2 – 8/3 – 12/4

Tijd: 14.00 u – 16.00 u

Locatie: Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, Zutphen

Kosten 195 euro (incl. btw)

Contactpersoon: Wouter Blaquere wouter@de18minutenman.nl

Datum: 25 februari – Locatie: Vispoortplein 16

In gesprek met de 18 minutenman over De psychologie van het kwaad

Hoe worden gewone mensen monsters (of helden)?

De favoriete engel van God was Lucifer. Lucifer is een Latijns woord dat ‘lichtbrenger’ betekent. Het begon dus ooit goed. Maar blijkbaar was Lucifer ongehoorzaam, want op een bepaald moment geeft God de opdracht aan aartsengel Michaël om Lucifer uit de hemel te schoppen. Lucifer wordt naar de hel gestuurd, wordt de duivel, en dat is het begin van het kwaad in het heelal. Paradoxaal genoeg is het God die de hel heeft geschapen als plaats om het kwaad in te bewaren. Dat is Hem niet zo goed gelukt.

Deze kosmische transformatie, van God’s favoriete engel naar de duivel, zet de context voor het begrijpen van hoe mensen plegers van het kwaad kunnen worden. Kunnen worden, dus niet zijn.

Wat zijn de omstandigheden die maken dat mensen de fout in gaan?

Na de inleiding door 18 minutenman Wouter Blacquière is het tijd voor een nagesprek aan de hand van de vraag: hoe worden gewone mensen monsters (of helden)?

Vanaf 17:00 uur, kun je aan tafel voor een maaltijdsoep € 5 incl. glas wijn (opgave voor 23 februari bij steef@bruishuiszutphen.nl).

18:18 uur Inleiding en gesprek bijdrage € 8 incl. consumpties (vrienden: € 6; opgave niet noodzakelijk).