zondag 7 april

VERTEL!

Kom en vertel je verhaal. Vertel over wat je aan het hart gaat, wat je beroert. Vertel over wat je hebt meegemaakt, over wat diepe indruk heeft achtergelaten. Vertel een vrolijk, een bijzonder of een droevig verhaal.
Kom en Vertel je verhaal. Je hoeft echt geen begenadigd spreker te zijn om een bijzonder verhaal te hebben. Het moet geen pitch zijn, geen promotie, geen werving. Gewoon iets wat je graag wil delen met andere mensen.

Dit nieuwe initiatief van Denkstof zal elke eerste zondag van de maand plaatsvinden in Galerie de Marspoort -dus op zondag 7 april voor de eerste maal – tussen drie en vijf uur. Iedere keer is er plek voor drie verhalen. Je krijgt 12 minuten om je verhaal te doen. Dat is niet te kort en niet te lang. Je zult merken dat dat precies goed is. Heb jij een verhaal dat je graag wil delen stuur dan een mail met een korte toelichting, naam en mob nummer aan abel@denkstof.nl. En wil je niet spreken maar luisteren, je bent van harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden, slechts je consumpties zijn voor eigen rekening.

De bedenkers van Vertel! zijn Marita Coppes, Abel de Vries en Joris van Ooijen die het op zich hebben genomen om Vertel! In de wereld te zetten en een vaste plaats in Zutphen te geven.

31 maart 2019

Inleiding in de Kardinale deugden door filosoof Paul van Tongeren

De deugden-ethiek is de afgelopen decennia weer meer in de aandacht gekomen. Deugden lijken het concrete praktische midden te vormen tussen enerzijds strenge normen die alleen maar tot verzet uitdagen en anderzijds mooie waarden die alleen maar vrome wensen blijven. Maar hoe concreet zijn de deugden eigenlijk? Of beter: hoe maken we een deugdethische benadering concreet in de alledaagse praktijk? De zogenoemde ‘kardinale deugden’ kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Paul van Tongeren is emeritus hoogleraar Wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit. In 2013 won hij de Socratesbeker voor zijn boek Leven is een kunst. Voor de serie Elementaire Deeltjes schreef hij Nietzsche (2016). Verder heeft Paul van Tongeren diverse boeken gepubliceerd over deugdethiek.

Programma 31 maart

15.00 u aanvang lezing
16.00 pauze met thee en koek
Deelnemers kunnen tijdens de thee in gesprek over de vragen die zijn opgekomen tijdens de lezing. Om vervolgens in groepjes van 5 een vraag voor de spreker te formuleren. Op die manier dienen we twee doelen: gedachtewisseling en ontmoeting (men praat immers met per toeval geselecteerde mensen). Vervolgens worden deze vragen in het tweede gedeelte aan Paul van Tongeren voorgelegd.
16.15 vragen stellen
17.00 einde

Lokatie Dat Bolwerck, Zutphen
Kosten
18 euro ter plekke te voldoen (pinnen mogelijk)
Wel even aanmelden via info@denkstof.nl met vermelding van naam, adres en tel nr.