Datum: 25 februari – Locatie: Vispoortplein 16

In gesprek met de 18 minutenman over De psychologie van het kwaad

Hoe worden gewone mensen monsters (of helden)?

De favoriete engel van God was Lucifer. Lucifer is een Latijns woord dat ‘lichtbrenger’ betekent. Het begon dus ooit goed. Maar blijkbaar was Lucifer ongehoorzaam, want op een bepaald moment geeft God de opdracht aan aartsengel Michaël om Lucifer uit de hemel te schoppen. Lucifer wordt naar de hel gestuurd, wordt de duivel, en dat is het begin van het kwaad in het heelal. Paradoxaal genoeg is het God die de hel heeft geschapen als plaats om het kwaad in te bewaren. Dat is Hem niet zo goed gelukt.

Deze kosmische transformatie, van God’s favoriete engel naar de duivel, zet de context voor het begrijpen van hoe mensen plegers van het kwaad kunnen worden. Kunnen worden, dus niet zijn.

Wat zijn de omstandigheden die maken dat mensen de fout in gaan?

Na de inleiding door 18 minutenman Wouter Blacquière is het tijd voor een nagesprek aan de hand van de vraag: hoe worden gewone mensen monsters (of helden)?

Vanaf 17:00 uur, kun je aan tafel voor een maaltijdsoep € 5 incl. glas wijn (opgave voor 23 februari bij steef@bruishuiszutphen.nl).

18:18 uur Inleiding en gesprek bijdrage € 8 incl. consumpties (vrienden: € 6; opgave niet noodzakelijk).