Categoriearchief: AGENDA

7-14-21-28 januari 2020

MAAR HOE ZOU JIJ HET DOEN?

Een unieke collegereeks door prof. dr. Paul van Tongeren 7-14-21-28 januari in Dat Bolwerck Zutphen

Deugdelijk leven volgens Aristoteles vormt de basis voor deze vier colleges door Paul van Tongeren. Als ondersteunend leesvoer dient het boek ‘Wat zou Aristoteles doen?’ van de Engelse filologe Edith Hall. Hoe de oude filosofie je leven kan veranderen met name hoe de ethiek van Aristoteles nog steeds de beste handleiding is voor een goed en gelukkig leven staat als centraal in deze colleges.

Het 1e college gaat over geluk, het 2e over zelfkennis, het 3e over keuzes en het laatste college over liefde.

De colleges vinden plaats op de dinsdagavond en beginnen om half acht.
Lokatie: Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, 7201 DE Zutphen
De kosten bedragen 130 euro per persoon.
Aanmelden graag via Xera Alberts xera@datbolwerck.nl

Praktische Filosofie door Mieke Hendrikse

Introductiemiddag zondag 3 november van 13.30 tot 16.30 uur
Avondcursus dinsdagen 12, 19, 26 november en 3 december 2019

Hoe beïnvloeden jouw standpunten je leven? Vind je, bijvoorbeeld, dat je over een vrije wil beschikt? Wat is waarheid, is jouw mening altijd waar? Wat is identiteit, ben je nog dezelfde persoon als 20 jaar geleden? Wat zijn klassieke filosofische vraagstukken en waar herken je deze in de huidige maatschappij?

Dat Bolwerck biedt i.s.m. Denkstof het volgende aan:

  • Een oriëntatie middag in Praktische Filosofie, op zondag 3 november 2019
  • Een vierdelige avond cursus Praktische Filosofie, op dinsdagavonden, v.a. 12 november 2019

Bij de cursus praktische filosofie dient de wijsbegeerte filosofie als inspiratiebron om op doeltreffende wijze, actuele vraagstukken te onderzoeken. Dit doen we o.a. vanuit de deelgebieden ethiek, antropologie, sociale, en -wetenschapsfilosofie. Uiteraard wordt uitleg gegeven over deze deelgebieden. Daarnaast leggen we je een aantal filosofische gedachtenexperimenten voor.

Luisteren en verwoorden

We gaan in op wat filosofische vraagstukken zijn. De begrippen aanname en drogredenering worden uitgelegd en je leert hoe je ze kunt herkennen. Op een toegankelijke en interactieve wijze ga je het gesprek aan. Ook word je uitgedaagd stelling te nemen. Je leert je eigen zienswijze te verwoorden en vrijuit te spreken, maar ook om anderen spreekruimte te geven en zorgvuldig(er) te luisteren.

Docente Mieke Hendrikse legt het verschil uit tussen een goed gesprek en een filosofisch gesprek. Welke vragen het filosofisch gesprek bevorderen. En welke niet. Het doel van de cursus is om inzicht en perspectief te verbreden.

Voor wie?

Voor een ieder die interesse heeft in filosofie en hier kennis van willen nemen. Je hoeft daarvoor niet onderlegd te zijn. Weet je nog niet zeker of je de cursus wilt volgen? Kom dan ‘proeven’ op de oriëntatie middag.

Praktische informatie

Oriëntatie middag: zondag 3 november van 13.30 tot 16.30 uur
Cursus Praktische Filosofie: dinsdagen 12, 19, 26 november en 3 december van 19.30 tot 21.30 uur
Kosten introductiemiddag: € 15,00
Kosten cursus: € 120,00
Docent: Mieke Hendrikse
Inschrijven: mail naar xera@datbolwerck.nl
Locatie: Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, 7201 DE Zutphen