Categoriearchief: ARCHIEF

Denken over de kardinale deugden

Het was een mooie Denkstof-bijeenkomst zondagmiddag 31 maart jongstleden. Plaats van handeling de sfeervolle tuinzaal van kunsthuis Dat Bolwerck aan de Zaadmarkt, hartje Zutphen. Buiten was het zonnig, maar fris èn vanwege de maandelijkse koopzondag volop winkelend publiek. Binnen waren ruim dertig belangstellenden samengekomen voor de inleiding van filosoof Paul van Tongeren over deugdenethiek, georganiseerd door Denkstof-initiator Joris van Ooijen.

Kort iets over de inhoud. Paul van Tongeren (emeritus hoogleraar Wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen) gaf een heldere uitleg over oorsprong, doel en hanteren van de vier ‘kardinale’ deugden: prudentia (wijsheid), justitia (rechtvaardig-heid), fortitudo (moed, dapperheid) en temperantia (maat houden, zelfbeheersing). Het woord kardinaal is afkomstig van het Latijnse ‘cardo’, dat scharnierpin betekent. Het gaat dus om kerndeugden, deugden waar alles om draait en die de achtergrond vormen van alle andere deugden die wij kunnen onderscheiden, zoals geloof, hoop, naastenliefde, dankbaarheid, evenwichtigheid en enthousiasme.

Lees verder

Denkstof serveerde Denkvoer in Arnhem Zutphen en Nijmegen

Denkstof lezingen geven een inspiratie boost, door het verkennen van nieuwe perspectieven en andere denkwerelden. We begonnen in Arnhem met een Denkstof Borrelt in café Verheyden, spreker was filosoof Dick Kleinlugtenbelt. Het thema was geluk, daar waren we dus vroeg mee  in 2013, op dit moment is er zelfs een geluksprofessor en wordt er gesproken over de economie van het geluk. Denkstof is er vaak vroeg bij als het over nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij gaat.

De Correspondent in Zutphen

Toen eind 2013 het online journalistiek platform de Correspondent van start ging was het enthousiasme bij Denkstof groot. Een duiding van ontwikkelingen op basis van ledenbijdrage, compleet onafhankelijk dus, daar wilden we wat mee. In 2014 organiseerden we dan ook de Correspondent in Zutphen. Vier boeiende bijeenkomsten met Rutger Bregman, Rob Wijnberg, Vera Mulder en Ewald Engelen tijdens zondagse lunchgesprekken. Steeds gingen veel mensen met elkaar in gesprek over het thema van de betreffende lezing. Precies wat Denkstof wil: inspirerende gedachtenwisseling.

Denkvoer

Met een team  jonge mensen organiseerden we een serie Denkvoer avonden. Een simpele maar doeltreffende formule. Een boeiende lezing en vervolgens met elkaar aan tafel voor een eenvoudig doch smakelijk maal. Tijdens het eten werd aan tafel van gedachten gewisseld. Niet zozeer een uitwisseling van meningen, maar meer een uitwisseling van de vragen die de lezing bij de deelnemers opriep. Ten slotte ging de spreker(ster) bij elke tafel langs om antwoord te geven op een of twee vragen die de mensen aan die tafel het belangrijkst vonden. Onder andere  Manfred van Doorn, Mark Mieras, Anna Chojnacka, kwamen de deelnemers van Denkvoer voorzien.

Nijmegen

In 2014 en 2015 organiseerden we in samenwerking met Huis voor de Kunsten de Lindenberg in Nijmegen een aantal Denkvoer avonden en Denkstof Borrels. Te gast waren o.a. filosoof Hans Schnitzler die met ons sprak over het Digitale Proletariaat, filosoof Sebastiaan Valkenberg die zich af vroeg of ongelijkheid wel zo slecht was en Edgar Wortman gaf inzicht in de werking van ons geldsysteem, en deelde zijn zorgen met ons.

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde tijdens Denkvoer Diners en Denkstof Borrels

Thomas Rau (circulaire economie), Dick Pels (kunnen we nog houden van Europa), Rutger Bregman (vooruitgang), Rob Wijnberg (de toekomst van de journalistiek), Vera Mulder (in gesprek met mensen die je niet kent), Sebastian Valkenberg (wat is er mis met ongelijkheid), Edgar Wortman (basisinkomen), Hans Schnitzler (het digitale proletariaat), Anna Chojnacka (zaken doen in de non-profit sector), Mark Mieras (computers en het kinderbrein), Dick Kleinlugenbelt (wat is dat, geluk?) en vele anderen.

De Correspondent in Zutphen

In 2014 organiseerde Denkstof een aantal bijeenkomsten met het nieuwe online magazine De Correspondent. Na een inleiding van een correspondent vond er een gesprek met de aanwezigen plaats. Daarin komen De Correspondent en Denktof overeen, beiden zien het gesprek als middels tot kennis vergroting.