Categorie archief: BLOG

Wouter Blaquere over de tafel van 8

De Tafels van 8 in Zutphen

De Tafel van 8 is een maandelijkse bijeenkomst waarbij 8 mensen op 6 avonden met elkaar in gesprek gaan over een gezamenlijk gekozen onderwerp. Op dit moment loopt een serie in de Ontmoeting op het Oude Bornhof. In januari start een zondagmiddag serie in Dat Bolwerck. Denkstof hoopt dat het Tafel van 8 concept op meer locaties in Zutphen van start gaat. Wij helpen je graag om een tafel op te starten. Het onderzoekend gesprek is immers de smeerolie van de gemeenschap.

Het onderwerp aan een Tafel van 8 kan zo gevarieerd zijn als de interesse van de mens zelf. Elke deelnemer kiest van te voren een onderwerp uit, bij voorbeeld aan de hand van een krantenartikel, een boek, een idee of een gebeurtenis. Het onderwerp wordt van te voren rondgestuurd naar de andere gespreksgenoten of wordt aan het begin van de bijeenkomst in enkele minuten mondeling toegelicht aan de groep.

Daarnaast wordt er een (prikkelende) vraag of stelling geformuleerd over het gekozen onderwerp die het navolgende gesprek kader en richting geeft.

Eén persoon neemt inhoudelijk geen deel aan het gesprek en bewaakt de koers van het gesprek. Ook houdt deze persoon in de gaten of iedereen evenveel aan bod komt in het gesprek.

Wat betreft het doel van het gesprek ligt de nadruk eerder op het onderzoeken en uitdiepen van elkaars inbreng dan op het oplossen van het vraagstuk. Er wordt geoefend om oprecht nieuwsgierig te zijn naar wat de ander te vertellen heeft en je inbreng wordt steeds voorzien van een afweging of onderbouwing.

Dit alles gebeurt onder het genot van een kopje soep, een broodje gezond, een kopje koffie of thee, en later in het gesprek doorgaans een glaasje wijn voor de liefhebbers.

De bedoeling is om in Zutphen meer Tafels van 8 op te starten. Wil je op de hoogte blijven geef je dan op voor onze nieuwsbrief (onderdaan in de footer).

 

 

Share on FacebookShare on TumblrShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Creatieve Dialoog (creatief denken als teamsport)

Mensen laten meedoen in een creatief proces, het is nog een kunst. Hoe krijg je je medewerkers zover dat ze zinvol en effectief meedenken over belangrijke innovatieve vragen die spelen in het bedrijf.  Vanuit mijn lange ervaring in creatieve denkprocessen in de internationale tv-industrie en reclamewereld kan ik met de Creatieve Dialoog een belangrijke bijdrage leveren in het begeleiden van innovatieve denkprocessen. Wat de Creatieve Dialoog voor jullie bedrijf of instelling kan betekenen komen we  graag persoonlijk toelichten

Joris van Ooijen

Als jullie voor vragen staan waar een antwoord op moet worden gevonden dan is de creatieve dialoog het juiste middel. De dialoog begint met het goed formuleren van de vraag waarop een antwoord wordt gezocht. Dat gebeurt in samenspraak met de opdrachtgever(s). Om het juiste antwoord te vinden moet je natuurlijk wel de juiste vraag stellen. Vervolgens voeren we samen met het team een creatieve dialoog om tot nieuwe oplossingen te komen. Om dit op een effectieve wijze te doen wordt de individuele denkkracht van de teamleden gekoppeld aan de collectieve denkkracht van het team, zo  maken we van creatief denken een teamsport. Er ontstaat een dialoog waarin iedere gespreksdeelnemer daadwerkelijk gehoord wordt en elke inbreng positief wordt bevraagd en versterkt. En dat levert goede resultaten op.

Sleutelbegrippen in Creatieve Dialoog

  • Tijd besteden aan het formuleren van de juiste vraag
  • Deelnemers bedenktijd geven
  • Elke deelnemer krijgt ruim spreektijd om ideeën te presenteren
  • Het team spant zich in de ideeën van anderen te verrijken
  • Samen de waarde van de opbrengst vaststellen
Share on FacebookShare on TumblrShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone