Creatieve Dialoog (creatief denken als teamsport)

Mensen laten meedoen in een creatief proces, het is nog een kunst. Hoe krijg je je medewerkers zover dat ze zinvol en effectief meedenken over belangrijke innovatieve vragen die spelen in het bedrijf.  Vanuit mijn lange ervaring in creatieve denkprocessen in de internationale tv-industrie en reclamewereld kan ik met de Creatieve Dialoog een belangrijke bijdrage leveren in het begeleiden van innovatieve denkprocessen. Wat de Creatieve Dialoog voor jullie bedrijf of instelling kan betekenen komen we  graag persoonlijk toelichten

Joris van Ooijen

Als jullie voor vragen staan waar een antwoord op moet worden gevonden dan is de creatieve dialoog het juiste middel. De dialoog begint met het goed formuleren van de vraag waarop een antwoord wordt gezocht. Dat gebeurt in samenspraak met de opdrachtgever(s). Om het juiste antwoord te vinden moet je natuurlijk wel de juiste vraag stellen. Vervolgens voeren we samen met het team een creatieve dialoog om tot nieuwe oplossingen te komen. Om dit op een effectieve wijze te doen wordt de individuele denkkracht van de teamleden gekoppeld aan de collectieve denkkracht van het team, zo  maken we van creatief denken een teamsport. Er ontstaat een dialoog waarin iedere gespreksdeelnemer daadwerkelijk gehoord wordt en elke inbreng positief wordt bevraagd en versterkt. En dat levert goede resultaten op.

Sleutelbegrippen in Creatieve Dialoog

  • Tijd besteden aan het formuleren van de juiste vraag
  • Deelnemers bedenktijd geven
  • Elke deelnemer krijgt ruim spreektijd om ideeën te presenteren
  • Het team spant zich in de ideeën van anderen te verrijken
  • Samen de waarde van de opbrengst vaststellen
Share on FacebookShare on TumblrShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone