De Correspondent in Zutphen

In 2014 organiseerde Denkstof een aantal bijeenkomsten met het nieuwe online magazine De Correspondent. Na een inleiding van een correspondent vond er een gesprek met de aanwezigen plaats. Daarin komen De Correspondent en Denktof overeen, beiden zien het gesprek als middels tot kennis vergroting.