18 januari 19.30 - 22.00

In januari gaat Socratisch Café Zutphen van start in Dat Bolwerck

Het socratisch gesprek is een groepsgesprek over een fundamentele, liefst filosofische, vraag. De deelnemers gaan daarbij gezamenlijk op zoek naar een antwoord. De vraag staat in verband met een concrete, voor ieder toegankelijke ervaring. Het is geen resultaatgericht gesprek en geen discussie. Het gaat om het gezamenlijke onderzoek naar antwoorden aan de hand van een systematische reflectie.  Vanuit een concreet voorbeeld wordt teruggevraagd naar de opvattingen en overtuigingen die aan de ervaring ten grondslag liggen. Door te onderzoeken op welke vooronderstellingen onze oordelen gebaseerd zijn, komen we de principes op het spoor, die richtinggevend zijn in ons leven. De wijze waarop deelnemers met elkaar omgaan in een Socratisch Gesprek is op zich zelf een toonbeeld van een morele gemeenschap.

Karel van Haaften (1949) (studie: sociale psychologie) werkte jarenlang bij De Nederlandsche Bank als Human Resources professional met als aandachtsgebied onder andere management development. In dat kader maakte hij in 2002 kennis met Jos Kessels van Het Nieuwe Trivium en de socratische gespreksmethode. Sinds zijn vervroegde vertrek bij DNB in oktober 2005 specialiseerde hij zich onder begeleiding van Jos Kessels, Erik Boers en Pieter Mostert in de theorie en praktijk van het socratisch gesprek en verzorgde toen socratisch café Amsterdam. In 2008 startte hij het socratisch café in Zwolle, en daarna in samenwerking met anderen vele van de socratische cafés verspreid door Nederland.

Locatie: Dat Bolwerck

Tijd: 19.30 – 22.00

Kosten € 20 per keer

Aanmelden per keer via: wouter@denkstof.nl

Elke derde donderdag van de maand