7-14-21-28 januari 2020

MAAR HOE ZOU JIJ HET DOEN?

Een unieke collegereeks door prof. dr. Paul van Tongeren 7-14-21-28 januari in Dat Bolwerck Zutphen

Deugdelijk leven volgens Aristoteles vormt de basis voor deze vier colleges door Paul van Tongeren. Als ondersteunend leesvoer dient het boek ‘Wat zou Aristoteles doen?’ van de Engelse filologe Edith Hall. Hoe de oude filosofie je leven kan veranderen met name hoe de ethiek van Aristoteles nog steeds de beste handleiding is voor een goed en gelukkig leven staat als centraal in deze colleges.

Het 1e college gaat over geluk, het 2e over zelfkennis, het 3e over keuzes en het laatste college over liefde.

De colleges vinden plaats op de dinsdagavond en beginnen om half acht.
Lokatie: Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, 7201 DE Zutphen
De kosten bedragen 130 euro per persoon.
Aanmelden graag via Xera Alberts xera@datbolwerck.nl