18-3-2016 Joris van Ooijen

Organisaties gaan kapot aan de gesprekken die niet worden gevoerd

Het mag best een keer over de Mens in de organisatie gaan. Een organisatie bestaat uit mensen. Mensen met een leven binnen en buiten de zaak. Mensen die zo hun vragen hebben over hoe de maatschappij waarin ze leven zich ontwikkelt. Die in gesprek willen over zaken als zorgen over het klimaat, over de druk van de prestatiemaatschappij, over maatschappelijkeontwikkelingen. Over allerlei vragen die het leven nu eenmaal oproept.

Wil een organisatie een Goed Gezelschap zijn dan mogen de levensvragen die zich aandienen best zo nu en dan onderwerp van gesprek zijn.