Start donderdag 7 december in Dat Bolwerck Zutphen

Spinoza’s Ethica in 5 stappen

Spinoza’s Ethica in 5 bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten maken we wat uitgebreider kennis met Spinoza’s hoofdwerk Ethica, oftewel, Zedenleer. Het is een boek over wat het beste leven voor de mens is, en bestaat uit vijf delen. 1. God; 2. Aard en oorsprong van de menselijke geest; 3. Oorsprong en aard van de gevoelens; 4. De slavernij van de mens, of de kracht van de gevoelens; 5. Het vermogen van het verstand, of de vrijheid van de mens. In de vijf bijeenkomsten staat dus steeds één deel centraal. Vanwege de omvang van de delen kunnen we niet de hele tekst bespreken in de bijeenkomst. Daarom zal ik van tevoren een aantal van de stellingen opgeven, waar ik graag aandacht aan wil besteden tijdens de bijeenkomst. Maar uiteraard worden de deelnemers ook van harte uitgenodigd om de rest te lezen en daarover vragen te stellen. Het is handig als de deelnemers zelf een exemplaar van de Ethica aanschaffen, in een Nederlandse vertaling naar keuze.

Docent Karianne Marx (1981) studeerde Wijsbegeerte en Geschiedenis in Utrecht. In 2004 studeerde zij af met een scriptie over Spinoza’s kentheorie. Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam promoveerde ze begin 2010 op een historisch-wijsgerig proefschrift over Karl Leonhard Reinhold (1757-1823) en zijn receptie van de filosofie van Kant. Tijdens en na dit promotietraject werkte zij aan de VU als docent. Sinds 2012 is zij actief als zelfstandig docente filosofie en in opleiding tot mediator en coach. De afgelopen twee jaar is zij in dienst geweest als docent in de Geschiedenis van de Wijsbegeerte aan de  Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Data: 7/12 – 4/1 – 8/2 – 8/3 – 12/4

Tijd: 14.00 u – 16.00 u

Locatie: Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, Zutphen

Kosten 195 euro (incl. btw)

Contactpersoon: Wouter Blaquere wouter@de18minutenman.nl