Aan Tafel voor gesprekken die er toe doen

De gesprekstafel van Denkstof is de ideale plek voor gedachtenwisseling over belangrijke thema’s. Het kan een Socratisch Gesprek zijn over een urgente vraag in de organisatie. Het kan een verkenning van het de Kernwaarden van bedrijf of instelling zijn. Of we organiseren een Meedenkgesprek.  gevoerd, een vorm van Collectief Creatief Denkwerk. De  tafel is ook de plek voor een bijzonder gesprek met een Speciale Gast, een  wetenschapper of columnist bijvoorbeeld, mensen die de laatste ontwikkelingen op hun terrein kunnen duiden. Kortom onderwerpen genoeg voor de gesprekstafel van Denkstof. Wij overleggen graag met jullie over de keuze van jullie onderwerp en organiseren en begeleiden een gesprek dat er toe doet.