Wouter Blaquere over de tafel van 8

De Tafels van 8 in Zutphen

De Tafel van 8 is een maandelijkse bijeenkomst waarbij 8 mensen op 6 avonden met elkaar in gesprek gaan over een gezamenlijk gekozen onderwerp. Op dit moment loopt een serie in de Ontmoeting op het Oude Bornhof. In januari start een zondagmiddag serie in Dat Bolwerck. Denkstof hoopt dat het Tafel van 8 concept op meer locaties in Zutphen van start gaat. Wij helpen je graag om een tafel op te starten. Het onderzoekend gesprek is immers de smeerolie van de gemeenschap.

Het onderwerp aan een Tafel van 8 kan zo gevarieerd zijn als de interesse van de mens zelf. Elke deelnemer kiest van te voren een onderwerp uit, bij voorbeeld aan de hand van een krantenartikel, een boek, een idee of een gebeurtenis. Het onderwerp wordt van te voren rondgestuurd naar de andere gespreksgenoten of wordt aan het begin van de bijeenkomst in enkele minuten mondeling toegelicht aan de groep.

Daarnaast wordt er een (prikkelende) vraag of stelling geformuleerd over het gekozen onderwerp die het navolgende gesprek kader en richting geeft.

Eén persoon neemt inhoudelijk geen deel aan het gesprek en bewaakt de koers van het gesprek. Ook houdt deze persoon in de gaten of iedereen evenveel aan bod komt in het gesprek.

Wat betreft het doel van het gesprek ligt de nadruk eerder op het onderzoeken en uitdiepen van elkaars inbreng dan op het oplossen van het vraagstuk. Er wordt geoefend om oprecht nieuwsgierig te zijn naar wat de ander te vertellen heeft en je inbreng wordt steeds voorzien van een afweging of onderbouwing.

Dit alles gebeurt onder het genot van een kopje soep, een broodje gezond, een kopje koffie of thee, en later in het gesprek doorgaans een glaasje wijn voor de liefhebbers.

De bedoeling is om in Zutphen meer Tafels van 8 op te starten. Wil je op de hoogte blijven geef je dan op voor onze nieuwsbrief (onderdaan in de footer).