Wij Feliciteren Paul van Tongeren met zijn benoeming tot Denker des Vaderlands

Filosoof Paul van Tongeren nieuwe Denker des Vaderlands

Paul van Tongeren is gekozen tot nieuwe Denker des Vaderlands. Hij wordt volgende maand aangesteld in de Maand van de Filosofie en volgt Daan Roovers op, die de eretitel de afgelopen twee jaar droeg.

Van Tongeren (70) was onder meer hoogleraar wijsgerige ethiek in Nijmegen, Leiden en Leuven. Met Leven is een kunst won Van Tongeren in 2013 de Socratesbeker voor het urgentste Nederlandstalige filosofieboek.

Er is geen officiële taakomschrijving voor de Denker des Vaderlands. In Trouwspreekt Van Tongeren zijn ambitie voor de komende twee jaar uit: “Ik heb me de laatste twintig jaar ingezet om in mijn werk een brug te slaan tussen de academische filosofie en de publieksfilosofie. Die mogen niet uit elkaar groeien, ze hebben elkaar nodig.”

Paul van Tongeren gaf bij Denkstof begin 2020 een cursus over de Klassieke Deugden. Dat werd door de deelnemers zeer gewaardeerd.  Hopelijk kunnen we dat na Corona weer een keer organiseren.